Vaikuttavaa viestintää rakennus- ja kiinteistöalalle

Viestintätoimisto Linjaarin yrittäjä Sampsa Heilä on rakennustekniikan diplomi-insinööri, joka on toiminut aiemmin muun muassa Rakennuslehden päätoimittajana ja tuntee syvällisesti rakennusalan ja sen viestinnän erityistarpeet. Siksi sinun ei tarvitse tämän viestintätoimiston kanssa vääntää asioita rautalangasta.

Astu peremmälle

Viestintätoimisto Linjaari on rakennusalaa syvästi tunteva kumppani, joka osaa tehdä vaikuttavaa ja kiinnostavaa sisältöä niin alan ammattilaisille kuin omaa kotiaan rakentaville ja remontoijille

Olemme erikoistuneet rakennus- ja kiinteistöalan viestintään, artikkeleihin, asiakaslehtiin, tiedotteisiin ja muuhun sisällön tuotantoon.

Teknologian kehitys ja digitalisaatio on tuonut viestintään uusia kanavia, mutta oleellisinta viestinnässä on edelleen kanavasta riippumatta luoda kiinnostavaa sisältöä ja vakuuttavia tarinoita. Vaikuttavan sisällön tuottaminen rakennus- ja kiinteistöalan yrityksille, muille organisaatioille ja medioille hyödynnettäväksi eri kanavissa on Viestintätoimisto Linjaarin ydinosaamista.

Viestintätoimisto Linjaarin asiakkaat ovat usein oman toimialansa johtavia yrityksiä ja lehtiä, joille on tärkeää puhutella ammattilaisia sekä rakennusalan päättäjiä ja asiakkaita ymmärrettävästi ja vakuuttavasti heidän omalla kielellään

Olemme pitkään tehneet yhteistyötä rakennusalaa koskevassa markkinointiviestinnässä. Sisällössä meille on tärkeää tuoda esiin niin tekijät kuin tekniikka ymmärrettävällä tavalla ja tässä Viestintätoimisto Linjaari ja Sampsa Heilä on osoittanut vahvuutensa.

Viktor Lax
Markkinointijohtaja @ Saint-Gobain Finland Oy

Markkinointiviestintä

Hyvä tarina markkinoi tehokkaasti hyviä ratkaisuja. Ammattilaiset arvostavat ammattimaisesti toteutettua markkinointiviestintää

Onko yritykselläsi tai organisaatiollasi hyviä rakentamisen ratkaisuja ja palveluita ja tyytyväisiä asiakkaita?

Haluatko kertoa hyvistä ratkaisuista ja asiakaskokemuksista laajemmin saadaksesi lisää tyytyväisiä asiakkaita ja tarjotaksesi myös nykyisille asiakkaillesi entistä kattavampaa palvelua?

Tarvitsetko tähän ammattimaisesti toteutettua markkinointiviestintää ja rakennusalaa syvästi tuntevaa viestintäkumppania?

Viestintätoimisto Linjaarilla on sekä osaamista että innostusta ja halua auttaa yritystäsi menestymään. Rakennus- ja kiinteistöalaan keskittyneen yrityksen viestintäpalvelut ulottuvat artikkeleista ja tiedotteista asiakaslehtiin ja uutiskirjeisiin sekä esitteisiin ja muuhun sisällöntuotantoon ja viestinnän konsultointiin.

Viestintätoimisto Linjaari on toteuttanut vuosien varrella yrityksille ja rakennusalan järjestöille esimerkiksi kymmeniä Rakennuslehden liitteitä, joista pari on osunut Rakennuslehden ilmoituspurevuustutkimusnumeroon. Tutkimusten mukaan ammattilaiset arvostavat hyvin korkealle ammattimaisesti tuotettua markkinointiviestintää, jossa kerrotaan oman työn kannalta kiinnostavista rakentamisen ratkaisuista ja palveluista sekä niiden käyttökokemuksista ja hyödyistä monipuolisemmin kuin mainonnassa voidaan tehdä. Viestintätoimisto Linjaarin toteuttamien Rakennuslehden liitteiden huomioarvot ovat olleet merkittävästi korkeampia kuin esimerkiksi kyseisissä numeroissa olleiden etusivun tai muiden kokosivun ilmoitusten huomioarvot.


Referenssejä markkinointiviestinnästä

Vuosien varrella yhteensä kymmeniä Rakennuslehden liitteitä (joista on otettu myös erillispainos muuhun käyttöön) esimerkiksi seuraaville yrityksille ja rakennusalan organisaatioille:


Kingspan

Rakentamisen Laatu


Muita referenssejä

Vuosien saatossa kirjoitettuja artikkeleita uutiskirjeisiin, asiakaslehtiin ja muihin kanaviin:

FinnSementti

Rakennustieto RT


Sampsa Heilä on jo vuosien ajan kirjoittanut Rakennusinsinööri ja -arkkitehti -lehteen (RIA-lehti) asiantuntevia artikkeleita rakennusalan kaikilta osa-alueilta. Heilän vahva rakennusalan tuntemus ja laaja-alainen aiheisiin perehtyminen sekä sujuva ja virheetön teksti ovat tehneet hänestä yhden lehtemme pääjuttujen kirjoittajista. Yhteistyö Heilän kanssa on ollut välitöntä ja rakentavaa.

Tuula Napola
RIA-lehden toimitussihteeri @ Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry

Artikkelit ja muu sisällöntuotanto

Tarvitsetko rakennus- ja kiinteistöalaa käsitteleviä artikkeleita, jotka on kirjoitettu kiinnostavasti ja asiantuntevasti?

Vaikka rakennus- ja kiinteistöala on yhteiskuntamme merkittävimpiä ja me kaikki asumme ja elämme rakennetussa ympäristössä, alaa syvällisesti tuntevia kirjoittajia on yllättävän vaikea löytää.

Pitkä kokemukseni jo ennen Viestintätoimisto Linjaarin perustamista muun muassa Rakennuslehden päätoimittajana ja Tekniikka & Talous -lehden rakennusalan toimittajana sekä ammattilaisille ja kuluttajille suunnatun Me Rakentajat -lehden toimituspäällikkönä ovat luoneet vankan pohjan niin ammattilaisille kuin kuluttajille kohdistettujen artikkelien toimittamiseen. Viestintätoimisto Linjaarin puitteissa olen kirjoittanut satoja artikkeleita eri lehtiin ja sähköisiin jakelukanaviin.

Viestintätoimisto Linjaarin missiona on koko yhteiskuntaamme ja meihin kaikkiin laajasti vaikuttavan rakennus- ja kiinteistöalan kehityksen edistäminen ja kiinnostavista asioista kertominen tiedonvälityksen keinoin.

Alan syvällisen ymmärtämisen lisäksi utelias, kehityshakuinen ja avoin asenne leimaa kaikkea yrityksen toimintaa. Talon- ja infrarakentaminen on hyvin monipuolinen ja kiinnostava sekä taloudellisesti merkittävä ala, joka muovaa koko elinympäristöämme ja vaikuttaa merkittävästi viihtyvyyteen ja yhteiskunnan kilpailukykyyn.


Esimerkkejä lehti- ja muista artikkeleista

Viestintätoimisto Linjaari on toimittanut artikkeleita kymmeniin rakennusalan lehtiin ammattilehdistä yritysten asiakaslehtiin ja kuluttajalehtiin - RIA-lehdestä Rakennusteollisuus RT:n Jokka-lehteen sekä Fortumin asiakaslehdestä Talotekniikka-lehteen.


RIA lehti

RIA-lehti

Jo pelkästään rakennusalan suurimman henkilöjärjestön Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry:n RIA-lehdessä on julkaistu pitkälle toista sataa syvällistä artikkelia, joiden aiheet ovat vaihdelleet akustiikasta betoni- ja puurakentamisen kehitykseen sekä alan digitalisaation vaikutuksiin.


Rakennustieto

Rakennustiedolle kymmeniä artikkeleita hyödynnettäväksi eri kanavissa ja lehdissä.

Ympäristöministeriö

Kymmeniä artikkeleita esimerkiksi Ympäristöministeriön Korjaustieto-portaaliin.

Viestintätoimisto Linjaari on tuottanut tavoitteitamme tukevaa markkinointiviestintää asiantuntevasti ja luotettavasti jo useiden vuosien ajan.

Minna Kaipainen
Markkinointikoordinaattori @ Cembrit Oy

Sampsa Heilä

Rakennustekniikan DI, joka rakentaa sanoista vaikuttavaa viestintää

Sampsa Heljä

Olen Sampsa Heilä ja minulla on lähes 30 vuoden kokemus rakennus- ja kiinteistöalan viestinnästä vuonna 2005 perustamassani Viestintätoimisto Linjaarissa ja sitä ennen muun muassa Rakennuslehden päätoimittajana ja lehteä kustantaneen yhtiön toimitusjohtajana sekä Tekniikka & Talous -lehden rakennusalan toimittajana. Olen koulutukseltani rakennustekniikan diplomi-insinööri ja Media-alan MBA ja olen suorittanut myös viestintäpäällikön koulutusohjelman.

Koska ymmärrän syvästi rakennusalaa ja viestintää, osaan poimia rakennusalan ammattilaisten, päättäjien ja asiakkaiden kannalta oleelliset asiat ja tehdä vaikuttavaa viestintää ilman rautalangasta vääntämistä. Asiakkaani ovat usein oman toimialansa johtavia yrityksiä ja lehtiä, joille on tärkeää puhutella ammattilaisia ymmärrettävästi ja vakuuttavasti heidän omalla kielellään. Yhteistyöverkostoni kanssa voin toteuttaa myös hyvin laajoja viestinnän kokonaisuuksia.

Työkokemus

Viestintätoimisto Linjaari

Viestintäkonsultti, yrittäjä
2005-

Suomen Rakennuslehti Oy

Toimitusjohtaja ja Rakennuslehden vastaava päätoimittaja
(Pääomistaja Sanoma Magazines Finland)
1999-2005

Me Rakentajat Oy

Toimitusjohtaja ja Me Rakentajat lehden toimituspäällikkö
1995-98

Sanoma Magazines Finland Oy

Tiede-lehden toimittaja (Sanomaprint)
1993-95

Talentum Oy

Tekniikka & Talous -lehden rakennusalan toimittaja
1989-93 

Oy Lohja-CAD Ab

tuotekehitysinsinööri
1988-89

Koulutus

Rakennustekniikan diplomi-insinööri

Tampereen teknillinen korkeakoulu 1989

Media-alan MBA-tutkinto

Turun kauppakorkeakoulu 2000

Viestintäpäällikön koulutusohjelma

Inforviestintä Oy 1996

Paranna yrityksen some- ja verkkonäkyvyyttä

Keuda 2019-2020

Ota yhteyttä!

Viestintätoimisto Linjaari

Maasillantie 17 A 2
10300 Karjaa

Lähetä viestiä: sampsaheila@gmail.com
Soita: 040 720 2930